top of page
plywood.jpg

Là một phần trong hệ thống 40 trường mầm non HEI Schools (Phần Lan) sáng lập bởi Đại Học Helsinki, HEI Schools Saigon Central là trường mầm non tiêu chuẩn Phần Lan đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng quan về HEI Schools Saigon Central

Câu chuyện của trường từ năm 2004

Tại trường mầm non Phần Lan HEI Schools Saigon Central, chúng tôi tin rằng giáo dục tuổi đầu đời như một sản phẩm của một người thợ may đo "cá nhân hóa" cho từng học sinh. Mỗi giáo án, mỗi tương tác trong lớp học đều phải vừa vặn với nhu cầu phát triển của từng học sinh, nhưng quan trọng hơn cả là nuôi dưỡng động lực tự học tập suốt đời trong từng cá nhân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hiểu rằng 90% trí não và cảm xúc của trẻ đã phát triển gần như hoàn chỉnh trong 7 năm đầu đời. Đây là thời điểm quan trọng khi sức khỏe thể chất, cảm xúc, học thuật và tinh thần của trẻ bắt đầu định hình mạnh mẽ.

 

Vì vậy, xa hơn việc đảm bảo sức khỏe tốt, tính cách lạc quan và tinh thần học tập suốt đời, chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp cho trẻ những trải nghiệm chăm sóc và giáo dục dựa trên nghiên cứu khoa học từ các trường ĐH Sư Phạm hàng đầu trên thế giới. 

  • Spotify
  • Instagram HEI
  • Facebook HEI Saigon
  • Linkedin HEI Schools
  • Youtube HEI Schools
plywood.jpg

HEI Schools Saigon Central qua những con số

Các cấp lớp tại HEI Schools

HEI Schools Saigon Central có 2 cấp lớp là Nhà Trẻ (dưới 3 tuổi) và Mẫu Giáo (trên 3 tuổi) được vận hành bởi các giáo viên & các nhà giáo dục  tiêu chuẩn Phần Lan. Kết hợp đầy đủ khung chương trình Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Phần Lan (ECEC) và điều kiện giáo dục tại Việt Nam, mọi học sinh từ 12 tháng - 6 tuổi học tại trường sẽ luôn có những trải nghiệm học tập mang đậm tính cá nhân cho riêng mình.

HEI Schools Saigon Central có 2 cấp lớp là Nhà Trẻ (dưới 3 tuổi) và Mẫu Giáo (trên 3 tuổi) được vận hành bởi các giáo viên & các nhà giáo dục  tiêu chuẩn Phần Lan. Kết hợp đầy đủ khung chương trình Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Phần Lan (ECEC) và điều kiện giáo dục tại Việt Nam, mọi học sinh từ 12 tháng - 6 tuổi học tại trường sẽ luôn có những trải nghiệm học tập mang đậm tính cá nhân cho riêng mình.

Tiny Tots 1

(12 - 18 tháng tuổi)

Trẻ có trí tuệ cảm xúc cao có khả năng tập trung & tư duy tốt hơn, có nhiều mối quan hệ tích cực hơn và biết đồng cảm hơn. Con cũng sẽ hiểu cách tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp hơn, học tập tốt hơn và hòa đồng hơn.

Eager Explorers 

(3 - 4 tuổi)

hệ thống trường HEI Schools (Helsinki International Schools - Hê Thống Trường Quốc Tế Helsinki) được chính thức thành lập bởi Đại học Helsinki và các chuyên gia giáo dục sớm giàu kinh nghiệm tại Phần Lan. HEI Schools áp dụng phương pháp giáo dục hướng đến phát triển con người tổng thể (holistic) thông qua các nghiên cứu cải tiến hàng năm trong các lãnh vực gồm nâng cao trình độ giáo viên, tăng sự sáng tạo trong dạy học và điều chỉnh phương pháp sư phạm.

Tiny Tots 2

(18 - 24 tháng tuổi)

HEI Schools Saigon Central có 2 cấp lớp là Nhà Trẻ (dưới 3 tuổi) và Mẫu Giáo (trên 3 tuổi) được vận hành bởi các giáo viên & các nhà giáo dục  tiêu chuẩn Phần Lan. Kết hợp đầy đủ khung chương trình Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Phần Lan (ECEC) và điều kiện giáo dục tại Việt Nam, mọi học sinh từ 12 tháng - 6 tuổi học tại trường sẽ luôn có những trải nghiệm học tập mang đậm tính cá nhân cho riêng mình.

Lively Learners 1

(4 - 5 tuổi)

hệ thống trường HEI Schools (Helsinki International Schools - Hê Thống Trường Quốc Tế Helsinki) được chính thức thành lập bởi Đại học Helsinki và các chuyên gia giáo dục sớm giàu kinh nghiệm tại Phần Lan. HEI Schools áp dụng phương pháp giáo dục hướng đến phát triển con người tổng thể (holistic) thông qua các nghiên cứu cải tiến hàng năm trong các lãnh vực gồm nâng cao trình độ giáo viên, tăng sự sáng tạo trong dạy học và điều chỉnh phương pháp sư phạm.

Tiny Tots 3

(2 - 3 tuổi)

HEI Schools Saigon Central có 2 cấp lớp là Nhà Trẻ (dưới 3 tuổi) và Mẫu Giáo (trên 3 tuổi) được vận hành bởi các giáo viên & các nhà giáo dục  tiêu chuẩn Phần Lan. Kết hợp đầy đủ khung chương trình Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Phần Lan (ECEC) và điều kiện giáo dục tại Việt Nam, mọi học sinh từ 12 tháng - 6 tuổi học tại trường sẽ luôn có những trải nghiệm học tập mang đậm tính cá nhân cho riêng mình.

Pre-primary

(5 - 6 tuổi)

Các con nói gì về HEI Schools?

bottom of page