top of page

Các cấp lớp tại HEI Schools

HEI Saigon Central Age Guidelines

Các yếu tố khác cân nhắc khi xếp lớp

Một số yếu tố cũng sẽ được xem xét xếp lớp cho các bạn nhỏ như sau:

  • Tháng sinh/năm sinh 

  • Phong cách dạy & học: Nhà trường sẽ cân nhắc sự tương thích và hòa hợp giữa cách học ưa thích của từng bạn nhỏ và cách dạy của từng giáo viên.

  • Giới tính: Việc cân bằng giữa các bạn nam và bạn nữ trong cùng một lớp cũng là một yếu tố cần thiết.

  • Tình bạn: Nếu có thể, nhà trường sẽ ưu tiên cho con học cùng lớp với bạn bè thân thiết của mình. Đôi lúc, nhà trường sẽ tách các bạn chơi thân với nhau ra để tránh việc một bạn có ảnh hưởng áp đảo lên bạn còn lại. Bởi trong một số trường hợp, một bạn có thể quá trội hơn bạn kia, hoặc một bạn có thể trở nên quá phụ thuộc vào bạn mình. Vì vậy, các bạn sẽ được tách ra để tìm lại sự cân bằng, độc lập cho mình và làm cho tình bạn đó vững mạnh hơn. Nhà trường cam kết sẽ sắp xếp cho mỗi bạn được học với ít nhất một (01) bạn quen thuộc của mình.  

  • Sự năng động chung của cả tập thể: Mục đích việc sắp xếp lớp mới cũng nhằm để đạt được sự đa dạng cao nhất về kỹ năng trong mỗi lớp. Thấu hiểu việc mỗi bạn tại trường đều có điểm mạnh riêng, những nhu cầu chăm sóc khác nhau, và phong cách học tập khác biệt, nhà trường sẽ sắp xếp trong một nhóm/lớp các con sẽ hội tụ đủ tính cách, suy nghĩ và cách hành động khác nhau để các bạn sẽ cùng bổ trợ cho nhau, trau dồi kỹ năng xã hội, giúp đỡ lẫn nhau để cả tập thể phát triển tốt nhất.

Beaver.png
bottom of page