top of page

Triết Lý tại HEI Schools (HEI Way)

Các trường HEI Schools trên toàn thế giới đều tiếp cận giáo dục mang tính tổng thể (Holistic), chú trọng đến sự phát triển cân bằng về các mặt gồm thể chất (Body), nhận thức & kiến thức (Mind), xã hội – cảm xúc (Heart), và sự phát triển tinh thần, nhân cách & lối sống con mong muốn trong tương lai (Spirit), hỗ trợ con trở thành những thành viên tích cực, theo đuổi sự ưu tú trong quá trình phát triển của bản thân mình.

Việc học của con sẽ diễn ra tại mọi thời điểm trong ngày và vai trò của giáo viên sẽ là thúc đẩy việc học dựa trên các tình huống thực tế này ví dụ chúng ta có thể dạy trẻ về nghi thức ăn uống – ăn trông nồi, ngồi trông hướng trong văn hóa Việt qua giờ ăn, dạy trẻ về ý thức an toàn qua việc sử dụng thang máy, nhận biết các biển cảnh báo hoặc di chuyển trên thang bộ. Đó là lý do tại HEI Schools, mọi giáo viên, nhân viên và cộng đồng sẽ là linh hồn của môi trường học đường bên cạnh cơ sở vật chất và vận hành theo tiêu chuẩn Phần Lan để đáp ứng tối đa đặc tính cá nhân của từng trẻ.

bottom of page