top of page

Học phí tại HEI Schools

Một năm học tiêu chuẩn tại trường sẽ bao gồm hai (02) học kỳ chính tổng cộng 38.5 tuần. Một (1) học kỳ hè (06 tuần) là chương trình ngoại khóa nằm ngoài lịch năm học tiêu chuẩn.

Phí Đăng Ký

10.000.000 VNĐ là khoản phí không hoàn lại và chỉ đóng một lần duy nhất khi nhập học.

 

Phí đăng ký này để thanh toán cho các hoạt động hành chính để chuẩn bị cho con vào học như sắp xếp thời khóa biểu, phỏng vấn phụ huynh và con, đăng ký cơ sở dữ liệu của học sinh, ... như Quy định trong chính sách tuyển sinh của HEI Schools Saigon Central. 

Học Phí​

Học phí bao gồm:

  • Tất cả học liệu, học cụ và cơ sở vật chất cần thiết cho trẻ trong suốt học phần / học kỳ / năm

  • Các chuyến đi tham quan giáo dục (Educational Trip) hoặc trải nghiệm thực tế (Field Trip)

  • Dịch vụ cố vấn học đường nhằm hỗ trợ sức khỏe và giáo dục trí thông minh cảm xúc cho trẻ

  • Phí lập & phát hành bảng điểm (Report Cards/Documentation)

Học phí chưa bao gồm:

  • Phí chăm sóc bán trú (ăn uống 2 bữa chính & 2 bữa phụ)

  • Đồng phục & đệm ngủ

  • Dịch vụ xe đưa đón

  • Chăm sóc Y Tế đặc biệt (nếu có) & BHYT bắt buộc dành cho học sinh có quốc tịch Việt Nam

  • Chăm sóc ngoài giờ (áp dụng từ sau 17h00 đến tối đa 18h00): 120,000 VNĐ (không có ăn tối) và 170,000 VNĐ (có bao gồm ăn tối)

bottom of page