top of page

Welcome to HEI Schools!

HEI Schools Saigon Central có 2 cấp lớp là Nhà Trẻ (dưới 3 tuổi) và Mẫu Giáo (trên 3 tuổi) được vận hành bởi các giáo viên & các nhà giáo dục  tiêu chuẩn Phần Lan. Kết hợp đầy đủ khung chương trình Chăm Sóc và Giáo Dục Mầm Non Phần Lan (ECEC) và điều kiện giáo dục tại Việt Nam, mọi học sinh từ 12 tháng - 6 tuổi học tại trường sẽ luôn có những trải nghiệm học tập mang đậm tính cá nhân cho riêng mình.
Hei! Hello!

We warmly welcome you to HEI Schools. We are honored and excited to be part of your child’s journey in learning and development. Our mission is to bring high-quality early childhood education from Finland to as many children as possible. HEI Schools' educational approach is based on recognizing each child holistically - allowing them to grow up socially, emotionally, and academically confident and capable. One of the cornerstones of Finnish early childhood education is a positive collaboration between the school and parents. Together, we can provide the best support for your child.

Welcome to this exciting learning journey together with HEI Schools!

Inkeri Aimonen, CEO HEI Schools HQ (Finland)

Về Trường Quốc Tế Helsinki

HEI SCHOOLS 

Trong giai đoạn 2013 - 2016, hệ thống trường HEI Schools (Helsinki International Schools - Hê Thống Trường Quốc Tế Helsinki) được chính thức thành lập bởi Đại học Helsinki và các chuyên gia giáo dục sớm giàu kinh nghiệm tại Phần Lan. HEI Schools áp dụng phương pháp giáo dục hướng đến phát triển con người tổng thể (holistic) thông qua các nghiên cứu cải tiến hàng năm trong các lãnh vực gồm nâng cao trình độ giáo viên, tăng sự sáng tạo trong dạy học và điều chỉnh phương pháp sư phạm.

Việc có Đại học Helsinki với tư cách đồng sáng lập giúp HEI Schools khác biệt với các tổ chức giáo dục mầm non khác vì HEI Schools có thể cập nhật mô hình sư phạm của mình nhanh chóng. Hiện tại, HEI Schools đã đồng sáng lập hơn 43 trường mầm non & mẫu giáo tiêu chuẩn Phần Lan tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi, Thái Lan, Indonesia, ... . Tại Việt Nam, HEI Schools đã hợp tác với Tổ chức giáo dục Phú Đăng Khoa để thành lập HEI Schools Saigon Central và bắt đầu đón trẻ từ 04/2023.

Về Trường Mầm Non Phần Lan

HEI SCHOOLS SAIGON CENTRAL

Được thành lập vào giai đoạn 2004-2005 với tên Trường Mầm Non Tư Thục Hai Tháng Chín (02/09). Từ ngày đầu thành lập, trường luôn hướng đến việc cung cấp một nền giáo dục mầm non chất lượng cao, dựa trên nghiên cứu khoa học và cá nhân hóa cho trẻ em Việt Nam.

Với gần 20 năm hoạt động, nhà trường đã đạt được sự phát triển đáng kể về mọi mặt của đời sống học đường từ một khởi đầu khiêm tốn. Ngoài việc giúp các con có được kết quả học tập tốt và đạt các chỉ số phát triển, nhà trường tự hào khi luôn được đồng hành cùng một cộng đồng học đường vững mạnh để hỗ trợ mọi học sinh hiểu được tiềm năng của mình. Vào năm 2020, nhà trường đã tăng cường sự hợp tác với trường Đại học Helsinki (Phần Lan), tổ chức giáo dục HEI Schools (Phần Lan), và trường Đại học Turku (Phần Lan) để nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn Phần Lan cũng như cải tiến phương pháp sư phạm mang tính cá nhân hóa cao hơn cho từng cá nhân.

plywood.jpg

HEI SCHOOLS
AWARDS & RECOGNITION

hệ thống trường HEI Schools (Helsinki International Schools - Hê Thống Trường Quốc Tế Helsinki) được chính thức thành lập bởi Đại học Helsinki và các chuyên gia giáo dục sớm giàu kinh nghiệm tại Phần Lan. HEI Schools áp dụng phương pháp giáo dục hướng đến phát triển con người tổng thể (holistic) thông qua các nghiên cứu cải tiến hàng năm trong các lãnh vực gồm nâng cao trình độ giáo viên, tăng sự sáng tạo trong dạy học và điều chỉnh phương pháp sư phạm.
bottom of page