top of page

Nhật ký Junior Explorer: "Tiền không phải rớt từ trên trời xuống đâu nha con"

“Tiền không phải rớt từ trên trời xuống đâu nha con”.

Đó là điều mà các bậc cha mẹ luôn nói với con về tiền bạc, nhưng đối với nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, sự hiểu biết về tài chính thường chỉ dừng lại tại đó.


Sau những bài học ý nghĩa tại Quán Nước Len Keng, các học sinh lớp Junior Explorers đã bước đầu thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của mình với mục đích gây quỹ hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Việt Nam - SOS Children's Villages Vietnam vì các bạn muốn tạo ra các tác động dù nhỏ nhoi nhưng tích cực đến cuộc sống của những trẻ em sống tại nơi này.


Thông qua những ý tưởng khiêm tốn như bán bánh muffins và trà sữa trân châu, các bạn đã học được bốn nguyên tắc cơ bản về tiền bạc: kiếm tiền, cho đi, tiết kiệm thông minh và chi tiêu thật hợp lý.

Sau những bài học ý nghĩa tại Quán Nước Len Keng, các học sinh lớp Junior Explorers đã bước đầu thực hiện kế hoạch khởi nghiệp của mình với mục đích gây quỹ hỗ trợ cho Làng trẻ em SOS Việt Nam - SOS Children's Villages Vietnam vì các bạn muốn tạo ra các tác động dù nhỏ nhoi nhưng tích cực đến cuộc sống của những trẻ em sống tại nơi này.“Money doesn't grow on trees”.

It's what our parents always told us, but for many children, the financial wisdom often stops there.


From meaningful lessons learned at Quán Nước Len Keng, our Junior Explorers implemented their start-up plan to raise funds for Làng trẻ em SOS Việt Nam - SOS Children's Villages Vietnam as they want to make a meaningful impact on the lives of other children. Starting from humble ideas like selling muffins and bubble tea, our children learned four basic principles when it comes to money: earning, giving, saving, and spending.


At HEI Schools Saigon Central, we believe beside equipping the children with future-proof skillsets, teaching them about giving, kindness, and compassion is one of the most important of the four money principles because you’re teaching them to feel the impact of helping others and that’s invaluable at a young age.


# trí thông minh cảm xúc

댓글


bottom of page