top of page

Dự án "Người Tập Sự Nhỏ" - Summer Camp: Little Apprentice tại HEI Schools Saigon Central

Mùa hè này, với sự hỗ trợ của Quán Nước Len Keng, các bạn học sinh lớp Junior Explorers của chúng ta đã thử sức với vai trò thu ngân và bồi bàn để thông qua hoạt động này ứng dụng một số kỹ năng toán học và ngôn ngữ, đặc biệt là để hiểu hơn thế giới các bạn đang sinh sống. Tại HEI Schools Saigon Central, việc học và phát triển năng lực xã hội, cảm xúc cho trẻ không chỉ giới hạn trong tiết học hay lớp học mà được xảy ra tại mọi thời điểm trong ngày, từ những hoạt động nhỏ nhất như xỏ giày, cất cặp, tự rót cho mình một ly nước, hoặc lớn hơn là thông qua các dự án được lên kế hoạch kĩ lưỡng bởi trẻ và hỗ trợ bởi cộng đồng xung quanh. Vai trò của các nhà giáo tại trường là nhận diện và tăng cường trải nghiệm học theo những tình huống như thế này.


This summer, with the support from Quán Nước Len Keng our Junior Explorers tried the cashier and waiter roles to learn some maths, and linguistics skills, especially to understand the world we live in. At HEI Schools Saigon Central children are learning and developing socio-emotional competency in every moment of the day, whether it’s putting on their own shoes; pouring themselves a drink, or through hands-on projects like this. The teacher’s role is to enhance this situational learning.
Comments


bottom of page