top of page

At HEI Schools Saigon Central, we believe childhood is a journey, not a race

Tại HEI Schools Saigon Central, chúng tôi luôn khuyến khích sự tham gia tích cực của con bằng cách cho con cơ hội đưa ra quyết định liên quan đến cuộc sống hàng ngày của con tại trường và Trung Thu vừa qua là một ví dụ khi các con là người trực tiếp tham gia với tư cách là những thành viên đầy trách nhiệm và tích cực trong việc lên kế hoạch, giúp đỡ cô giáo sắp xếp vật dụng, dựng góc chơi, viết thiệp mời, ... . Mục đích sư phạm phía sau những hoạt động này là nhằm củng cố sự tự tin cho con, tạo cảm giác được tin tưởng, lắng nghe và đặc biệt là luôn tạo được cảm giác an toàn cho con khi ở giữa cộng đồng trường học.


At HEI Schools Saigon Central, children’s own perspectives and opinions matter, and their viewpoints are heard and actively sought. Children have opportunities to take action, individually and together. Children are also encouraged to express their opinions on different communal matters and try to change HEI Schools' practices.
Active participation is a central feature of human life. Children, even newborns, do not merely react to the world, but actively seek to engage with it. Active participation gives the child a sense of competence, ownership, and commitment to his or her community. This experience is of great significance for the child’s (and the community’s) identity: who they are and who they want to be.

Commentaires


bottom of page